Dienstag, 21. Juni 2011

Dhimitër Kokaveshi: REFLEKS PERENDIE


REFLEKS PERENDIE

Mes shtrirjes unë...
Sundoja dhe mendoja
Gjithë lartësitë
Dhe... perendinë.


Fenomenet përtim
Si t’i kërkoja në mes
Zhvillimesh mbi mirësitë?!...
Një diapazon mëkatesh
Nuk mund të afroja kur
Shpiri endej fajit... kërkim.


Me Perendinë
A mund të maten
Mëkatet e mia
Si një druvar?!...


Kur Shpirti nënshtron
Mendjen... tmeruar
Mëkati mes harkut
Mëkat!... Mbi mëkat.


Anatominë kërkoj
Që të kuroj
Mes eshtrash,...
Lodh veprimin
Mbi gjithë studimet
E mirësisë.


Ç’do cilësi tjetër
Do refuzoja
Dhe pse mendimeve
Derdhem,… si hetuesi.


Ax! Djallëzi! Me ty?!...
Nuk matem as ngushëllim
Fatkeqisie unë po gjykoj.


Dhe pse mendoj gjithë
Mirësitë mbi kaltërsitë,
Urime për çelsin e artë
Nuk mund të dhuroj.


E rëndë bota veprimit;
Veprimit... qe trishton.


Dhe perendia?!...
Parajsën gjykoi
Serish zhgënjimin
Afroi,... belbezim.
Veprimin mbi botën
Më keq e thumboi
Veç mirësive nuk binte
Mëkat... në veprim.


Një mirësi zhgënjim
Si nuk dhurohet
Mes "çiltërsisë"
Mbi ç’ do elitë?!...


Prandaj Perendia,
Rigjykim më kërkoi
Dhe unë vetvetes
Mungesën... mbi dritë.


1-04-2011

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen