Samstag, 22. September 2012

Ramadan Asllani: BUZËQESHJA!...


BUZËQESHJA!...

 Do të doja ta kuptoj buzëqeshjen e zemrës përmes buzëqeshjes!
Që shpirti lirisht le të ndrit në qiell edhe pas çdo buzëqeshjeje!
Le ta dëshmojë para Zotit dhe engjëjve buzëqeshjen e zemrës!
Unë jam gjuha, gjaku, trupi, shpirti dhe buzëqeshja e dashurisë!...  Ferizaj, më 22 shtator 2012

Rrustem Gerguri: TËHUAJSIM HAMSHORËSHTËHUAJSIM HAMSHORËSH ...

Të shurdhëra ditët
Rrëfimeve të jetës .
 
Tërbuar lakmie , kalërojnë
Si hamshorë,nëpër botë!

Tëhuajsimi

Hendeqe largësie
Thellon
Vegimin e përhap
Urave të dhembjeve.

Asnjëherë s`i kemi pranë !

Udhëtojnë kah dielli
Rrugës së tij
Për gurin e vatrës

Asnjë fjalë !