Sonntag, 7. September 2014

Nikoll Ulndreaj - Katër Nikolla ka fisi

 
KATËR NIKOLLA KA FISI

Ta di lumi, shkëmbi, gurra, plisi e dheu
Se katër Nikolla ka fisi ynë Ulndreu.

Katër ortek në gji bjeshke rrjedhin krua
Në të kaltrin qiell katër yje të pa shua...

Shtegut bjeshkës ngjitej njomëz e barë
Lindi Nikolla i ( Marashit) si Nikoll i parë…

Ende Nikolla i Marashit s’i kish çetur sytë
Në qiej lindi yll i ri, Nikoll Zmali, si yll i dytë...


E kthyen kupën e verës e të rakisë më fund
Lindi Nikoll Matrini, piskati e bjeshka u tund...


Ulndreu ndezi zjarre, dritë për largësi nisi
Lindi Nikolla i Ndokës, i katërti që ka fisi...


Katër Nikolla si katër shkëmbinj të gjallë
Si yje fisit Ulndreut i prushojnë në ballë...


Emri im për të mos mbetur në mjegull
Shtëpisë time të poezisë i vë një tjegull...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen